قدش به عشق نرسید غرورم را زیر پا گذاشت

پی وی

پسره اومده پی وی میگه:
کثافط نمی تونم تحمل کنم ببینم کسی از عشقم خوشگل تر باشه...
بلاکی
.
.
.
می بینید تو رو خدا... انگار دست خودمه... خجالت

نگران سقف نباشید، آسمان سقف من است..
+ نوشته شده در دوشنبه 26 مرداد 1394 ساعت 16:50 توسط پریا محمدی نظرات |