قدش به عشق نرسید غرورم را زیر پا گذاشت

سوال

سوالات متداول از مامان:
.
.
.
شام کی حاضر میشه!؟
پیرهنم کجاست!؟
اون شلوار مشکیمو شستی!؟
کجاس!؟ نمی تونم پیداش کنم!
ناهارچی داریم!؟
این چرا اتو نداره!؟کی حاضر میشه!؟
پیرهنم کجاست!؟
اون شلوار مشکیمو شستی!؟
کجاس!؟ نمی تونم پیداش کنم!
ناهارچی داریم!؟
این چرا اتو نداره!؟
سوالات متداول از بابا:


مامان کجاست؟

+ نوشته شده در دوشنبه 26 مرداد 1394 ساعت 16:48 توسط پریا محمدی نظرات |