قدش به عشق نرسید غرورم را زیر پا گذاشت

هلو

حیف نون داشته هلو می خورده، به هسته اش که می رسه میگه به به!
گردو هم داره

+ نوشته شده در چهارشنبه 14 مرداد 1394 ساعت 17:15 توسط پریا محمدی نظرات |