قدش به عشق نرسید غرورم را زیر پا گذاشت

دقت

دقت کردین وقتی میریم حموم آب رو باز میکنیم چقد باید وایستیم تا داغ بشه، ولی وقتی میریم
دستشویی شیر آب گرم باز میکنیم کصافط از همون ثانیه اول صد درجه سانتیگراده؟؟ :|

+ نوشته شده در سه شنبه 6 مرداد 1394 ساعت 18:30 توسط پریا محمدی نظرات |