قدش به عشق نرسید غرورم را زیر پا گذاشت

بعضیا

به بعضیا باید گفت کورمون نکنی با اون روشنایی...
.
.
.
.
.
فکرت...!!!از خود راضی

+ نوشته شده در شنبه 20 تیر 1394 ساعت 16:49 توسط پریا محمدی نظرات |